JANUARI

Zaterdag 7 januari – Nieuwjaarsconcert
Stadsharmonie OBK Ravenstein. Aanvang: 19.30 uur. Gratis entree.Locatie: Vidi Reo.
Info: www.stadsharmonieobk.nl – info@stadsharmonieobk.nl – www.facebook.com/StadsharmonieOBK

Zaterdag 7 januari t/m zondag 26 maart – Expositie Ravensteinse Fotodagen
Vitrines: Liesbeth Geenen, tassen met ‘praatstok’
Het Raadhuis. Openingstijden: zaterdag/zondag 12.00 – 16.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zondag 8 januari – Nieuwjaarsconcert van muziekvereniging Sint Hubertus
Dorpshuis ’t Slotje Herpen aanvang 14.00 uur.
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad Herpen.
Bekendmaking ‘’Helden van Herpen’’ i.s.m. dorpsraad Herpen.
Info: secretariaat@sinthubertusherpen.nl – info@sinthubertusherpen.nl

Zondag 8 januari – Open stadswandeling Heemkundekring Land van Ravenstein
Aanmelden 14.00 uur bij het Raadhuis in Ravenstein. Kosten € 4.00 p.p.
Info: 06-36000252 – www.heemkunderavenstein.nl – stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl

Zaterdag 14 januari – Keienschijtersbal in Pomperstad
De nieuwe Stadsprins ( Reinout) van Pomperstad wordt na een avondvullend programma van
geweldige optredens van eigen bodem op spectaculaire wijze onthuld.
Vidi Reo van 20.11 – 01.30 uur.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Zondag 15 januari – Prinsenreceptie in Pomperstad
De carnavalsverenigingen, familie, vrienden en bekenden kunnen tijdens de receptie de nieuwe Stadsprins
met zijn gevolg feliciteren onder het genot van een drankje en muzikale begeleiding van eigen bodem.
Cafetaria De Maasstad  tussen 15.00 – 17.00 uur.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Vrijdag/zaterdag/zondag 20/21/22 en 27/28/29 januari – Ton Kersten, objecten
‘In den beginne schiep de mens zich een god’.
Garnizoenskerk (NH-kerk). Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zaterdag 21 januari – Pronkzitting bij CV de Nachtgravers
Dit vindt plaats in Zaal de Petjes Bar te Overlangel.
Jaarlijkse pronkzitting van CV de Nachtgravers.
Aanvang: zaterdag 20.30 uur.
Info: www.cvdenachtgravers.nl

Zondag 22 januari – Jeugd Pronkzitting CV de Nachtgravers
In Zaal de Petjes Bar te Overlangel treden de huidige Jeugdprins en Jeugdprinses af. Zij zullen
op een leuke wijze de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses voor het nieuwe carnavalsseizoen onthullen.
Hierna worden er leuke stukjes voorgedragen door de jeugd van het Nachtgraversrijk en zal er ook
een speciaal gastoptreden zijn van……!
Aanvang 13.00 uur. Vrij entree. Info: www.cvdenachtgravers.nl

Vrijdag/zaterdag 27/28 januari – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

Zondag 29 januari – Bezorgen carnavalskrant Herpen
Huis aan huis bezorgd in Herpen.
Info: Stichting Carnaval Herpen contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

FEBRUARI

Vrijdag 3 februari – Liederentafel Keurvorst
Aanvang: 21.00 uur. Stadsherberg de Keurvorst.
Info: 0486-411371 – info@keurvorst.nl

Zaterdag 4 februari – Pronkzitting Carnaval Herpen
Pronkzitting in feestzaal ’t Slotje. Aanvang 20.00 uur.
Info: Stichting Carnaval Herpen contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

Zondag 5 februari – Matinee Pronkzitting Carnaval Herpen
In feestzaal ’t Slotje. Aanvang 13.30 uur.
Info: Stichting Carnaval Herpen contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

Zondag 5 februari – Jeugd Pronkzitting van Pomperstad
Tijdens deze kei gezellige middag wordt de nieuwe Jeugdprins, de nieuwe Jeugdprinses en
de voltallige Jeugdraad aan het begin van de middag onthuld. Tevens komen er tijdens deze middag
diverse leuke optredens voorbij van kinderen uit Ravenstein en omgeving.
In Vidi Reo van 14.11 – 17.11 uur.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Dinsdag 7 februari – Atelier Creapoelka – Workshop mindful beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 17.00 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/stilte-in-beeld

Zondag 12 februari – Open stadswandeling Heemkundekring Land van Ravenstein
Aanmelden 14.00 uur bij het Raadhuis in Ravenstein. Kosten € 4.00 p.p.
Info: 06-36000252 – www.heemkunderavenstein.nl – stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl

Zondag 12 februari – The Guitar Connection – ‘Connecting Spanish Music’
Het gitaarduo Ger Oosterhaven en Daniël Antonie staat voor de muzikale connectie tussen publiek,
een mix van stijlen en hoogstaand klassiek gitaarspel. Met een speciale plaats voor de Spaanse
meesters. Ger en Daniël treden geregeld op bij De GitaarSalon in Enkhuizen, hét platform en podium
voor aanstormend talent en hun voorbeelden, de internationale grootmeesters op gitaar.
Naast concerten geven zij les in klassiek- en popgitaar om leerlingen zelfstandig muziek te leren maken.
‘Leren spelen is één, maar luisteren is twee’ (De GitaarSalon).
Garnizoenskerk (NH-kerk). Aanvang: 15.30 uur. Entreeprijs € 10,00. Jeugd tot 18 jaar gratis toegang.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Vrijdag 17 februari  –  Stadsherberg de Keurvorst
vrijdag 17 februari: Opening Koldergalerij.
info@keurvorst.nl

Zaterdag 18 februari – Carnavalsboekje
Vanaf 10.00 uur trekken de Stadsprins met zijn gevolg, de carnavalsverenigingen en Stichting
Carnaval Ravenstein rond door de straten van Ravenstein om het carnavalsboekje bij iedereen
aan te bieden onder begeleiding van een geluidswagen. Een vrijwillige bijdrage in de collectebus
wordt zeer gewaardeerd.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Zondag 19 februari – Raovenbal in Vidi Reo
Dit 50+ bal wordt georganiseerd door een nieuwe commissie in samenwerking met
Stichting Carnaval Ravenstein in Vidi Reo. Van 13.30 – 17.30 uur. De entree is gratis.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Zondag 19 februari – Sleuteloverhandiging
Op zondag 19 februari  om 11.11 uur krijgen de stadsprinsen en jeugdprinsen van de
carnavalsverenigingen uit Oss en omgeving op het gemeentehuis te Oss de sleutel overhandigd
door de burgemeester. Tijdens de sleuteloverhandiging treden er verschillende dansgroepen op
en wordt deze ochtend door verschillende dweilorkesten muzikaal begeleid.
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

Zondag 19 februari – Jeugd Pronkzitting Carnaval Herpen
In feestzaal ’t Slotje. Aanvang 13.30 uur.
Info: Stichting Carnaval Herpen contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

Vrijdag 24 februari – 50+ middag bij CV de Nachtgravers
Dit vindt plaats in Zaal de Petjes Bar te Overlangel.
Deze middag staat geheel in het teken van het carnaval voor de ouderen onder ons de ’50 plussers’.
Blaaskapel ’t KON zal niet ontbreken en er is een speciaal optreden van …..?
Aanvang: 15.00 uur tot 20.00 uur. Vrij entree. Info: www.cvdenachtgravers.nl

Zaterdag 25 februari t/m dinsdag 28 februari – Carnaval Stadsherberg de Keurvorst
zaterdag   25 februari  Keiendweilavond
maandag  27 februari  Snert op de Mert
dinsdag    28 februari  Groots sluitingsbal
info@keurvorst.nl

Zaterdag 25 februari – Carnavalsoptocht Deursen – Dennenburg

Zaterdag 25 februari t/m dinsdag 28 februari – Programma Carnaval Herpen
Zaterdag 14.00 uur Ouderenmiddag in Huize Maasland.
18.30 uur Carnavals Mis in de Kerk.
19.45 uur Onthulling Trien in de tent.
20.00 uur Installatie Jeugdprins in ’t Slotje.
21.30 uur Installatie Prins bij Thekes.
Zondag   13.00 uur Carnavalsoptocht door het centrum van Herpen.
17.30 uur Na afloop optocht prijsuitreiking in zaal Thekes.
Maandag 13.30 uur 50+ bal in ’t Slotje.
16.00 uur Smartlappenfestival in zaal Thekes.
Dinsdag 10.00 uur  Burgemèstersdag in Huize Maasland.
20:00 uur Onthulling nieuwe Burgemèster in de tent.
22.30 uur Sluiting jeugdcarnaval in ’t Slotje.
00.00 uur Trien verbranden op ’t pleintje.
Info: Stichting Carnaval Herpen 0486-413305 – contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

Zaterdag 25 februari t/m dinsdag 28 februari – Programma Carnaval Overlangel-Neerloon-Keent
Zaterdag  19.00 uur Carnavalsmis in de kerk van Overlangel of Neerloon (zie Omroeper).
21.00 uur Openingsbal in Zaal de Petjes Bar te Overlangel (zaal open om 20.30 uur).
Maandag 12.00 uur Aanvang optocht met aansluitend matinee in Zaal de Petjes Bar. Entree vrij.
18.00 uur  Prijsuitreiking carnavalsoptocht.
21.00 uur Feestavond met live muziek.
Dinsdag  13.30 uur  Carnaval voor de allerkleinsten onder ons samen met ouders, opa’s en oma’s.
21.00 uur Afsluitingsbal in Zaal de Petjes Bar met blaaskapel ’t KON. Entree vrij.
Info: www.cvdenachtgravers.nl

Zaterdag 25 februari t/m dinsdag 28 februari – Programma Carnaval Pomperstad Ravenstein
Zaterdag  19.30 uur Carnavalsmis in de St. Luciakerk.
20.11 uur Onthulling van Hend de Pomper.
20.22 uur Blije dweilavond met start op de Mèrt.
Zondag    13.11 uur Carnavalsoptocht in Ravenstein.
15.11 uur Optocht-After-Party op de Mért (tot 17.11 uur).
Maandag 12.11 uur Snert op de Mèrt (stempelen tussen 11.11 – 12.11 uur).
Dinsdag   11.11 uur Boerenbreakfast met Boerenbruiloft en receptie op de Van Kesselplaats (Vidi Reo-plein).
13.41 uur Dolle Deinsdag Disco (Vidi Reo-plein tot 19.11 uur).
Info: www.pomperstad.nl – info@pomperstad.nl

MAART

Vrijdag 3 maart – Opening Burgemèsterscafé Herpen
In zaal Thekes. Aanvang: 21.00 uur.
Info: Stichting Carnaval Herpen 0486-413305 – contact@carnavalherpen.nl – www.carnavalherpen.nl

Zaterdag 4 maart – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

Dinsdag 7 maart – Atelier Creapoelka – Workshop mindful beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 17.00 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/stilte-in-beeld

Vrijdag 10 maart – Gedragen zomer kinderkledingbeurs
In de sporthal van de Ravengaarde in Ravenstein is er van 20.00 – 22.00 uur verkoop van
gedragen zomerkinderkleding. Entree gratis.
Info: 06-30733982 (Rian van Demen)

Vrijdag/zaterdag/zondag 10/11/12 en 17/18/19 maart – Nadine Zanow, olieverf schilderijen
Garnizoenskerk (NH-kerk). Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zondag 12 maart – Open stadswandeling Heemkundekring Land van Ravenstein
Aanmelden 14.00 uur bij het Raadhuis in Ravenstein. Kosten € 4.00 p.p.
Info: 06-36000252 – www.heemkunderavenstein.nl – stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl

Zaterdag 18 maart – De Mini Matthäus
Bach’s Matthäus Passion in een intieme, solistische versie van anderhalf uur, maar mét alle donder en bliksem en tranen,
en natuurlijk met het Erbarme dich en het mooie slotkoor.
Stichting Cultuur Ravenstein nodigt u van harte uit in de Garnizoenskerk op zaterdag 18 maart van 20-22 uur.
Komt u ook om de passie mee te beleven? Entreeprijs 15 euro, met vriendenpas 10 euro.
Beperkte plaatsen beschikbaar, dus reserveer uiterlijk 5 maart via secretariscultuurravenstein@gmail.com.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Vrijdag/zaterdag 17/18 maart – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

Zaterdag/zondag 18/19 maart – Toneelstuk “Deze Jongeman”
Een toneelstuk gebaseerd op het boek “Deze Jongeman” van Toon Kortooms
bewerkt voor toneel door Carl Slotboom.
Aanvang: 18 maart om 20.00 uur en 19 maart om 14.30 uur.
De Gheselle van den Spele spelen in Dorpshuis ’t Slotje in Herpen.
Kaarten te koop aan de zaal. Entree € 10,00 incl. 1 consumptie.
Info: 06-53898115 Conny van Dijk – cvd@herperduin.nl

Zaterdag/zondag 25/26 maart en vrijdag/zaterdag 31 maart/1 april
Uitvoering van toneelvereniging ’t Vlämke in Demen.
Toneelvereniging ’t Vlämke speelt:
Meerderjarig en volwassen. Een blijspel van Theo Akkermans. Het speelt zich af in het huis
van Liesbeth van der Schoot; zij is moeder van twee dochters die vinden dat hun moeder
weer een man moet krijgen en wat er dan staat te gebeuren dat mag u zelf komen bekijken.
Aanvang: 20.15 uur in gemeenschapshuis  “Onder d’n Plag“ Osstraat 11, 5371KL Demen.
Reserveren via Hannie 0486-412211. De Drie Sterren Ben en Jaqueline 0486-413193.
En natuurlijk bij alle spelers. Kaartjes: € 8,50 incl. kop koffie/thee.
Info: tvlamke@hotmail.com

Zaterdag 31 maart – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

APRIL

Zaterdag 1 april – Seizoensopening Zwembad de Kriekeput
Schaijkseweg 3a, Herpen.
Info: 0486-415100 – www.kriekeput.nl – kriekeput@herperduin.nl

Zaterdag 1 april – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

Zaterdag 1 april t/m zondag 7 mei – Genootschap Beeldende Kunst Oss
Recent vrij werk.
Het Raadhuis. Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 16.30 uur en zondag 11.00 – 16.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zondag 2 april – Gentlemen Singers – ‘Music without Borders’
Vocaal Ensemble ‘Gentlemen Singers’ uit Tsjechie treedt op in de Garnizoenskerk met o.a. een nieuwe
compositie van Mark van Platen uit Ravenstein. Gentlemen Singers is met acht leden, het enige professionele
vocale mannenoctet uit Tsjechie. Zij zingen werken uit de Renaissance tot songs van The Beatles.
Ze wonnen vele internationale prijzen en treden regelmatig op tijdens prestigieuze muziekfestivals van de
Verenigde Staten tot Zuid Korea. Het ensemble nodigt regelmatig componisten uit om voor hen te schrijven.
In 2008 schreef Mark van Platen voor het ensemble zijn,  ‘Nunc Dimittis’.
Dit werk staat sindsdien op het programma van de Gentlemen Singers en wordt regelmatig uitgevoerd.
Garnizoenskerk (NH-kerk). Aanvang: 15.30 uur. Entreeprijs € 10,00. Jeugd tot 18 jaar gratis toegang.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Dinsdag 4 april – Atelier Creapoelka – Workshop mindful beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 17.00 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/stilte-in-beeld

Zaterdag/Zondag 8/9 april – Theaterfestival ‘Zuiderwaterlinie’
Op diverse locaties.
Garnizoenskerk (NH-kerk). Openingstijden: zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zondag 9 april – 2e hands goederenmarkt Sint Barbara Gilde
Op de Van Kesselplaats en in en nabij Vidi Reo (parkeren nabij Maasdijk 33 en nabij Bleek 5).
Aanvang 10.00 uur. Sluiting 16.00 uur. Entree: € 1,50.
Info: 06-53709835 – www.sintbarbaragilde.nl – info@sintbarbaragilde.nl

Zondag 9 april – Open stadswandeling Heemkundekring Land van Ravenstein
Aanmelden 14.00 uur bij het Raadhuis in Ravenstein. Kosten € 4.00 p.p.
Info: 06-36000252 – www.heemkunderavenstein.nl – stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl

Vrijdag 14 april – Liederentafel Keurvorst
Aanvang: 21.00 uur. Stadsherberg de Keurvorst.
Info: 0486-411371 – info@keurvorst.nl

Vrijdag 14 april – Atelier Creapoelka – Workshop beeldhouwen
Aanvang: 10.00 tot 16.30 uur.
Info: 0486-416172 – info@creapoelka.nl – www.creapoelka.nl/beeldhouwen

Vrijdag 14 april – Passieconcert Huisseling
Door het Huisselings Koor in de St. Lambertuskerk in Huisseling.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
Info: http://www.wix.com/verkuijlen/site-het-huisselings-koor
Info: rietgeurts@live.nl

Vrijdag 14 april – Kruiswegviering Goede Vrijdag
St. Janskerkje Neerlangel. Een bijzondere gezamenlijke beleving van het lijdensverhaal.
Aanvang: 15.00 uur.
Info: 0486-411962 – sommersbrands@home.nl

Donderdag/vrijdag/zaterdag 20/21/22 april en zondag 23 april matinee –
Muziektheater Leef verBorge Dromen
Derde theaterproductie van Stichting Muziektheater Maasmeandering door inwoners van Overlangel,
Neerloon en Keent over het boeiende levensverhaal van Børge Ring: Oscar winnaar voor
korte animatiefilm Anna en Bella en gewaardeerd professioneel jazzmuzikant. Het verhaal omvat
de boodschap: grijp kansen die op je pad komen, durf initiatief te nemen en leef je dromen.
Aanvang: 20.00 uur. Aanvang matinee: 14.00 uur. Entree: onbekend.
Info: 0486-411248 – www.mtm-theater.nl – www.facebook.com/leefverborgedromen

Zaterdag/zondag 22/23 en 29/30 april – Eduard Gerrits, beeldhouwkunst
Nellie de Mulder,  schilderijen
Garnizoenskerk (NH-kerk). Openingstijden: zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.
Info: www.cultuurravenstein.nl

Zondag 23 april – Leerlooierij Museum Ravenstein
Walstraat 20 (achter Vidi Reo).
Open rondleiding met gids. Entree: € 3,50 p.p.
Aanmelden bij het leerlooierijhuisje vanaf 14.30 uur. Start rondleiding om 15.00 uur.
Info: 0486-411023 of 0486-411842 – www.leerlooierijravenstein.nl – info@leerlooierijravenstein.nl

Donderdag 27 april – Burgerkoning schieten Sint Barbara Gilde
Om 13.45 uur start met afschieten van kanon op bastion Oranje nabij de Walstraat.
Schieten om de titel van Burgerkoning, deelname voor iedereen vanaf 16 jaar.
Tegelijkertijd schieten om de titel van dagkoning door gildebroeders en zusters.
Aanvang schieten 14.00 uur op de Bleek. Vendelgroet na afloop van het schieten.
Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. Deelname voor Vrienden van Sint Barbara is gratis.
Info: 06-53709835 – www.sintbarbaragilde.nl – info@sintbarbaragilde.nl

Donderdag 27 april – Koningsdag Herpen
Het Oranje Comité van Herpen organiseert in de ochtend van 27 april een aantal activiteiten op het
Herpinia terrein te Herpen. Dit is voor peuters en schoolgaande kinderen tot en met groep 8 van het
basisonderwijs. We starten dan met versierde fietsen vanaf dienstencentrum Maasland om 09.30 uur
en gaan daarna samen naar het Herpinia terrein. Eindtijd tussen 12.00 en 13.00 uur.
Info: 0486-414453 – a.vdburgt@kpnmail.nl