DE EERSTE ELECTRISCHE SMEDERIJ VAN BRABANT

Het geluid van de smidshamer op het aambeeld door de openstaande deuren van de Landpoortstraat 19 weerklinkt allang niet meer in de straten van Ravenstein. Tot 1995 oefende Toon Verhoeven hier het ambacht van smid uit.

Deze smederij – bouwjaar 1931 – met authenthiek interieur bestaat nog steeds.

Familie Verhoeven heeft generaties lang een smederij gehad in Ravenstein. Al in de negentiende stond iets verder in dezelfde straat de voorganger van de huidige smederij die in 1931 is gebouwd. De smederij is opgetrokken uit holle betonbloksteen en is afgedekt met recente golfplaten als vervanging van de oorspronkelijke eternietplaten. De vensters zijn gevuld met ijzeren ramen in roedeverdeling. Toen de laatste smid in 1996 stopte is de onderhoudsstaat langzaam achteruit gegaan.

Familie Verhoeven en de gemeenschap van Ravenstein wilden hun gemeentelijk monument voor verder verval behoeden en een bestemming aan het  gebouwtje geven zodat het weer zou gaan leven en renderen.

 

Stichting Smederij Verhoeven

De smederij aan de Landpoortstraat vormt een onderdeel van het Cultureel Erfgoed van het vestingstadje Ravenstein. Door de ligging aan de rand van de stadskern is het een beeldbepalend pand dat sinds 1996 op de lijst van gemeentelijke monumenten staat.

Begin 2017 is de stichting Smederij Verhoeven opgericht met als doel de smederij te restaureren en aan te passen om deze in de nabije toekomst open te stellen voor het publiek, er cursussen te geven en rondleidingen aan te bieden.

Secretariaat: Esculaaphof 16, 5342 JS Oss
www.smederijverhoeven.nl
info@smederijverhoeven.nl