Bestuur van het Het “Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein” is
per 1 juli 2021 als volgt samengesteld;

Dhr        Vromen, Th                                          voorzitter
Mw        Theunissen – Groenen, G M C M    penningmeester
Mw        Jührend-Gerritsen, C.                        lid
Mw        Janny Rutgers                                      lid

Dhr        Vlemmix, J M A                                   lid
               ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het beloningsbeleid van bestuurders is statutair vastgelegd in Artikel 3 lid 5,
“De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”.

Beleidsplan Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein

TIR Activiteitenplan 2021

TIR Jaarverslag 2019

TIR jaarrekening 2019

Statuten TIR 2007

Het TIR heeft geen ANBI status. rsin 8108 91 463