Historie
De geschiedenis van Ravenstein begint in 1360. In dat jaar verplaatste Walraven van Valkenburg zijn kasteel van Herpen naar een plek aan de Maas, in 1380 kreeg Ravenstein stadsrechten. Als vestingstad heeft Ravenstein veel ontwikkelingen doorgemaakt. Met het verkrijgen van de stadsrechten verwierf het stadje tevens het recht zich te versterken. In 1509 werden de vestingwerken vernieuwd. In 1544 eiste Karel Vafbraak van de vestingwerken. Doch langs de Maas bleef het grootste deel van de versterkingen bewaard als waterkering. In 1610 gaf de keurvorst van Brandenburg toestemming aan de Republiek om in Ravenstein troepen te legeren. Nog datzelfde jaaar werd gestart met de aanleg van een vesting volgens het oud Hollands stelsel.

Van de oude vestingstad resteren nu nog twee van de drie poorten, de stadsgrachten, twee rondelen die opnieuw zijn opgemetseld, een bolwerk, een ravelijn en twee hoornwerken.

     Bezienswaardig
Rondelen met kanonnen, Maasdijk.
Een rondeel is een zwaar muurwerk ter verdediging van de stad. Van twee rondelen die het stadje aan de kant van de Maas verdedigden zijn de fundamenten uit 1509 blootgelegd. De rondelen zijn opnieuw opgemetseld en voorzien van kanonnen.

Philips van Kleef-bolwerck
Graafwerkzaamheden bij het bastion Famars hebben in 2014 muurresten opgeleverd van een oudere voorganger: een bolwerk uit de late middeleeuwen. Dit gemetselde bolwerk met kazematten is onder jurisdictie van Philips van Kleef rond 1509 gebouwd. De kazemat en het schietgat zijn deels gereconstrueerd en ‘heropend’ in 2016.

Theehuisje, van Coothweg/Maasdijk
Dit tienhoekig theehuisje is gebouwd rond het jaar 1890. Het theehuis staat waarschijnlijk midden op het Kasteelse bolwerk (een buiten de wal uitspringend verdedigingswerk). Onder het theehuis ligt een met bomen beplant restant van het bolwerk. Aan de buitenzijde is een toegang zichtbaar tot een overwelfd vertrek, een restant van de vroegere vestingwerken. Ook er omheen bevinden zich nog overwoekerde restanten van vestingwerken.

Kasteelse poort, St. Luciastraat/Kasteelseplaats
De poort maakte eens deel uit van het kasteelcomplex, dat rond 1355-1360 is gebouwd. Het gebouw bevat nog oudere resten die verwijzen naar een mogelijk andere functie. Het poortgebouw uit de 16e eeuw is fraai bewaard gebleven.

Maaspoort, Maasdijk/Marktstraat
De Maaspoort is van origine middeleeuws en is versterkt in 1521-1522. De poort is voorzien van een tongewelf. Vanuit de ramen boven de poort (aan de stadszijde) werd van 1729 tot 1783 het winnende lot van de Ravensteinse loterij bekendgemaakt.
De opbrengst van de loterij was bestemd voor de bouw van de St. Luciakerk en later voor tal van andere zaken.

Garnizoenskerk (NH), Servetstraat 1
Deze kerk is van oorsprong Garnizoenskerk, dat wil zeggen een voor de hervormde eredienst gebouwde zaalkerk voor de Staatse militie die in Ravenstein gelegerd was. Het is een eenbeukige kerk met vierzijdig gesloten koor in gotische stijl. De bouw is in 1639 begonnen en de kerk is opgeleverd in 1641 zoals blijkt uit het jaartal boven de hoofdingang. Kijk ook naar “bezienswaardigheden