We brengen geschenken naar de kerststal, jij ook?

 2000 jaar geleden brachten de wijzen geschenken naar het kindje Jezus. Dat willen wij nu ook doen. We brengen geschenken naar de kerststal voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Samen zorgen we ervoor dat de kerststal gevuld wordt met houdbare spulletjes. De opbrengst gaat naar de voedselbank. 

 We vragen iedereen om houdbare producten mee te nemen en bij de kerststal achter te laten. Denk hierbij aan rijst, jam, pasta, groenten in pot, maar shampoo mag ook. 

 Dit is een initiatief vanuit de tieners van het tienerpastoraat, geïnspireerd door een initiatief vanuit het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Je kunt ook een filmpje (achter de QR code) kijken voor inspiratie. 

Sinds dit najaar komen tieners om de week samen in de Phoenix in Schaijk. Vanuit de beweging Leef Lach en Geloof vinden we het belangrijk om voor tieners (in brede zin) verdieping aan te bieden, waarbij we stil willen staan bij actuele onderwerpen en de rol die je als individu samen met anderen kunt spelen. We willen hiermee onze verantwoordelijkheid bij burgerparticipatie daarmee oppakken en vorm geven samen met de tieners. Hieronder een aantal collages van de eerste bijeenkomsten (Klimaat, Vriendschap en Armoede): 

Mede namens de Tieners, de voedselbank en de werkgroep Leef Lach een Geloof dank voor uw bijdrage.

Zalig Kerstfeest