.

.

.

Tussen de bebouwde kom van Ravenstein en de stadsgrachten lag onbebouwde grond, waarin tuinen en tuinhuisjes stonden. Deze tienhoekige tuinkoepel is omstreeks 1890 opgetrokken aan de rand van Ravenstein, met uitzicht over de uiterwaarden van de Maas, de spoorbrug en de vele stadstuinen en boomgaarden.  De koepel lag hoog boven de tuinen op een idyllische plek tegen de Maasdijk. Er is niet veel verbeelding nodig om te bedenken dat, in een tijd zonder sociale media, het koepeltje een centrum van sociale ontmoetingen was. Zie “Tussen Maas en Erfdijk” van april 2016.

De koepel staat midden op restanten van het “Kasteelse bolwerk”, een onderdeel van vestingwallen die rond 1509 zijn aangelegd. Onder de koepel is een kleine poort zichtbaar, een poterne naar een ondergrondse ruimte die later tegen het bolwerk is aangebouwd. Hiervandaan lopen diverse oude muren en ingestorte gangen waarvan de herkomst nog niet is verkend.

.

.

Een dergelijke gave, mooie tuinkoepel is zeldzaam en heeft daarom de status van monument.

en www.heemkunderavenstein.nl