Dit grenspaaltje van Namens hardsteen toont de voormalige gemeentegrens tussen Ravenstein, Huisseling en Dieden van 1810 tot 1923. Tot de gemeente Dieden behoorden destijds de dorpen Demen en Neerlangel.

Door de gemeentelijke samenvoeging in 1923 kwam er een einde aan dit ‘drielandenpunt’. De dorpen Dieden, Demen, Neerlangel, Huisseling, Neerloon, Deursen en Dennenburg gingen deel uitmaken van de gemeente Ravenstein. In 1941 werden ook Herpen, Koolwijk en Overlangel bij Ravenstein gevoegd. Hier ligt wellicht de bron van de voortdurende animositeit tussen Herpen en Ravenstein.
  De gemeente Ravenstein bestond in de negentiende eeuw uitsluitend uit de stad binnen de grachten. Daarvoor was Ravenstein het  bestuurscentrum van het veel grotere Land van Ravenstein, voorbij Demen Reek en Volkel. Door de kleinschaligheid kon het gebeuren dat de Ravensteinse bierbrouwer Gerard van den Oever  burgemeester van Huisseling was en wethouder in Ravenstein.

In 1965 werd het Pollekespad aangelegd over het voormalige ravelijn, zodat er een kortere verbinding van het station naar het centrum kwam. Dat is het pad richting het witte bruggetje. Het is vernoemd naar dit ‘grenspulleke’. In het verlengde ligt het Philips van Kleefpad.

Grenspaal 19e Dieden Demen

   Op 1 januari 2003 werd de gemeente Ravenstein ingedeeld bij de gemeente Oss.
   Om de geschiedenis tastbaar te maken is dit grenspaaltje in opdracht van
   Heemkundekring Land van Ravenstein in 2016 herplaatst. Op het paaltje staat het
   jaartal 1865. Dat is het jaar waarin Landmeetkundige Kuijper op de bijgaande kaart
   de precieze gemeentegrenzen aangaf. Of er toen al een grenspaaltje heeft gestaan is niet bekend. Aan de Galgenstraat en aan de Herpseweg staan ook herplaatste  gemeentegrensstenen. Daar geven ze de voormalige grens aan tussen Dieden en Deursen/Dennenburg. Afgebeeld is een origineel 19e eeuwsgrenspaaltje van Dieden.

Audiofragmenten uit een interview met de Heemkundekring   

Het hele interview zie omroep Walraven.

Dichtbij; Ravelijn het Polleke.