Sint Luciakerk

De katholieke Sint Luciakerk is in 1735 gebouwd in de stijl van de Duitse barok. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien Ravenstein bezit was van een Duitse vorst en Jezuïeten uit Duitsland de parochie bedienden. In Düsseldorf is in 1735-37 de St.Maximiliankiche gebouwd. De bouwstijl is identiek aan die van de St.Luciakerk, naast de barokke kenmerken valt ook het gebruik van baksteen op. Deze barokstijl is uniek voor Nederland. Het gebouw is van baksteen op een vierkante plattegrond met een koepelgewelf en een achthoekige toren.
      Ook de financiering van de bouw is uniek te noemen, namelijk door middel van een loterij. Het initiatief hiervoor kwam van Johan van Willigen, advocaat-fiscaal (officier van justitie) in het Land van Ravenstein. Zijn grafsteen ligt vóór in de kerk.

Bij de inrichting van de kerk is veel geld uitgegeven voor beeldhouwwerk en edelsmeedkunst.

Een voorbeeld daarvan is het rijkversierde altaar van de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven. Hij sneed ook de houten beelden van de vier kerkvaders aan beide zijden van het tabernakel. De ronde preekstoel dateert van 1737. Twee objecten in de kerk zijn van oudere datum en komen van elders: het Mariabeeld op het linker zij-altaar van circa 1500 en de middeleeuwse hardstenen doopvont, afkomstig uit de kerk van Neerlangel. Het orgel is rond 1740 gebouwd door Matthijs van Deventer en in 1834 verbouwd door de firma Smits uit Reek. De plafondschilderingen zijn te zien in een film van Omroep Walraven; het-plafond-van-de-lucia. Er zijn plannen voor een herbestemming van de kerk in ontwikkeling.

Boven de kerkdeur zijn de wapenschilden van de toenmalige landsheer Karel Philips van Palts Neuburg aangebracht. Een zogenaamde sauvegarde of vrijgeleide, als bescherming voor eenieder die de kerk binnengaat.

Onder de vloer van de Sint Luciakerk bevindt zich een crypte, een overwelfde kelder met aan weerszijden 38 grafplaatsen. Deze waren tot 1828 in gebruik. In 1990 zijn de graven dichtgemetseld.

Vergelijk de St.Maximiliankirche in Düsseldorf; bouwstijl en interieur

Geluidsfragment,

zie ook     TIR  en Heemkundekring