Schandpaal of Kaak

Met het verkrijgen van stadsrechten kreeg Ravenstein het recht om recht te spreken binnen de stadsgrenzen en het land van Ravenstein. Onder de jurisdictie van de heren van het Land van Ravenstein konden misdadigers worden veroordeeld tot lijfstraffen. Zo kon een iemand bijvoorbeeld “aan de kaak worden gesteld”. Deze middeleeuwse straf is in heel Europa gebruikt als strafmaatregel in de tijd dat gevangenisstraffen nog niet gangbaar waren. De schandpaal bleef tot ver in de 18e eeuw populair. Halverwege de negentiende eeuw, in 1854 worden lijfstraffen officieel als strafmaatregel afgeschaft.

Uit historische gegevens is bekend dat hier een “Kaek” stond.
– In 1660 nam Johan Wilhelm van Neuburg een aantal maatregelen. Zo werd het trekken van een mes bestraft met een zware geldboete of anders de kaek (schandpaal).
– In het jaar 1725 wordt een kaek oprichten op de markt van Ravenstein omdat de oude “verrot en vervuylt” was.
– Ook weten we dat de kaek in 1804 nog op het Marktplein stond, omdat dit staat geschreven in een aanbesteding voor het bouwen van een schavot.

Tijdens de Franse bezetting (1795-1813) verloor Ravenstein het recht op rechtspraak.

Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Ravenstein in 2010 is door de Heemkundekring Land van Ravenstein een nieuwe “Kaek” aangeboden. Chris Dominek heeft naar eigen inzicht een schandpaal gemaakt van eikenhout, met een loden hoed. Op de Kaak het wapen van de heren van Kleef, die 200 jaar lang het Land van Ravenstein bestuurden.

Bekijk de film van OMROEP_WALRAVEN of beluister het interview over de Kaak

   en   Heemkundekring